Jakie narzędzia są potrzebne do ratowania poszkodowanych przez lawinę?

Zejście lawiny jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla wspinaczy wysokogórskich. Spadające z góry zwały śniegu poruszają się z dużą prędkością, stając się poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia osób przebywających na trasie lawiny. Jakie sprzęty są niezbędne w górach do ratowania wspinaczy przed zasypaniem przez lawinę?

3 narzędzia niezbędne do ratowania uwięzionych pod lawiną

Poszukiwanie osób uwięzionych pod lawiną ułatwia detektor, który uruchamia się na początku wycieczki. Urządzenie nadaje sygnał, który jest odbierany przez detektory innych wspinaczy. Dzięki niemu łatwiej jest wytypować miejsce, w którym znajduje się zasypany uczestników wyprawy. Do szybkiej i precyzyjniejszej lokalizacji poszkodowanego wykorzystywana jest sonda, za pomocą której sprawdza się, gdzie dokładnie znajduje się zasypany wspinacz. Łopatka jest natomiast niezbędna, by szybko odkopać uczestnika wyprawy i zwiększyć jego szanse na przeżycie pod śniegiem.